شما اینجا هستید

دعوت به همکاری

تاریخ تولد را به صورت نمونه وارد نمایید:1394/01/01
فایل‌ها باید کوچکتر از 2 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: pdf.

لازم است فایل رزومه حداقل شامل موارد زیر باشد.

1) مشخصات فردی                                    2) سوابق تحصیلی

3) مقالات و اختراعات                                4) آشنایی با نرم افزار

5) سوابق کاری (بویژه در حوزه آزمایشگاهی و تجربی)

شناسایی کاربران حقیقی
لطفا سوال ریاضی زیر را حل و پاسخ آن را در کادر پایین بنویسید.
4 + 9 =