شما اینجا هستید

گروه رانش

تست انواع پروانه های مغروق و نیمه مغروق بصورت Open water و Self propulsion از جمله توانمندی های آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس می باشد.

با توجه به الزام اجرایی شدن قوانین مربوط به کاهش آلایندگی کشتی ها و لزوم اجرای تست مدل برای شناورهای موجود و همچنین شناورهای جدید، مجموعه تست رانش این آزمایشگاه می تواند پاسخگوی نیاز صنایع دریایی داخلی و حتی خارجی در حوزه تست مدل پروانه باشد.

 

تصاویر مربوطه: