شما اینجا هستید

گروه سازه های فراساحلی

اجرای تست انواع سازه های فراساحلی، موج شکن ها و قفس ماهی از جمله قابلیت های آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس می باشد.

با توجه به ابعاد مناسب این حوضچه و قابلیت های منحصر به فرد موج ساز آن در تولید طیف های مختلف موج نامنظم، فرآیند اجرای این نوع از تست ها با دقت و کیفیت بالا در آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس اجرا می گردد.