شما اینجا هستید

گروه مقاومت

اجرای تست مقاومت انواع شناورهای سطحی و زیرسطحی، جابجایی و پروازی از جمله متداول ترین تست های قابل اجرا در آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس می باشد.

این آزمایشگاه با در اختیار داشتن ارابه کشش دقیق و سرعت بالا و رنج متفاوتی از نیروسنج ها، پس از گذراندن چندین دوره کالیبراسیون سنگین، تاکنون تست مقاومت تعداد زیادی از شناورهای تجاری و غیر تجاری را به منظور تعیین نیروی وارد بر شناور و توان موتور مورد نیاز انجام داده است.

 

تصاویر مربوطه: