شما اینجا هستید

بازدید دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس

دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی صبح پنجشنبه ۴ آذر ۹۵، از توانمندی ها و تجهیزات آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس بازدید کردند.

تصاویر مربوطه: