شما اینجا هستید

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آزمایشگاه

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور بازدید از تست مدل قفس ماهی در حال اجرا در آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس، از این آزمایشگاه بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید مسئولان آزمایشگاه به شرح قابلیت های آزمایشگاه در راستای رفع نیاز صنایع دریایی کشور به آزمایشگاه های خارجی و تولید دانش بومی در حوزه هیدرودینامیک و سازه های دریایی پرداخته و مباحث مربوط به همکاری های مشترک با این آزمایشگاه مرجع را بررسی نمودند.

 

تصاویر مربوطه: